Kettlebel


משקולת קטלבלס  ציפוי 8 ויניל ק"ג

הסבר:אימון הקטלבלס הוא אימון תנועה מושלם של כל הגוף, בכל תרגיל אתה מפעיל את כל השרירים בגוף מכף..

₪117.00

משקולת קטלבלס אוניברסלית עד 19 ק"ג

הסבר:משקולת קטלבלס אוניברסלית בלעדי בישראל,ניתן לשנות את המשקל בין 4.5 ק"ג ועד 19 ק"ג עיצוב. המ..

₪599.00

משקולת קטלבלס ויניל 12 ק"ג עם תחתית גומי

הסבר:אימון הקטלבלס הוא אימון תנועה מושלם של כל הגוף, בכל תרגיל אתה מפעיל את כל השרירים בגוף מכף..

₪178.00

משקולת קטלבלס ויניל 16 ק"ג

הסבר:אימון הקטלבלס הוא אימון תנועה מושלם של כל הגוף, בכל תרגיל אתה מפעיל את כל השרירים בגוף מכף..

₪206.00

משקולת קטלבלס ויניל 20 ק"ג

הסבר:אימון הקטלבלס הוא אימון תנועה מושלם של כל הגוף, בכל תרגיל אתה מפעיל את כל השרירים בגוף מכף..

₪293.00

משקולת קטלבלס ויניל 24 ק"ג עם תחתית גומי

הסבר:אימון הקטלבלס הוא אימון תנועה מושלם של כל הגוף, בכל תרגיל אתה מפעיל את כל השרירים בגוף מכף..

₪351.00

משקולת קטלבלס ויניל 32 ק"ג עם תחתית גומי

הסבר:אימון הקטלבלס הוא אימון תנועה מושלם של כל הגוף, בכל תרגיל אתה מפעיל את כל השרירים בגוף מכף..

₪468.00

משקולת קטלבלס ויניל 4 ק"ג עם תחתית גומי

הסבר:אימון הקטלבלס הוא אימון תנועה מושלם של כל הגוף, בכל תרגיל אתה מפעיל את כל השרירים בגוף מכף..

₪59.00

Facebook
Google
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

 Grandstore.co.il 2016 ©    Sbitsoft.com פותח על ידי